FOBOS® NW

FOBOS NW

Impregnat do drewna

CHARAKTERYSTYKA

FOBOS® NW jest niewymywalnym, płynnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed niszczącym działaniem grzybów domowych i owadów.

Trwale łączy się z drewnem, dzięki czemu może być stosowany również na zewnątrz przy impregnacji elementów drewnianych narażonych na kontakt z opadami atmosferycznymi. Uodparnia drewno na atak grzybów domowych powodujących rozkład drewna i skutecznie zwalcza larwy owadów - szkodników drewna. Nie powoduje korozji stalowych elementów łączących.

Zawartość substancji biologicznie czynnych:

- N - (3-aminopropylo) -N-dodecylopropano -1,3 - diamina [zaw. 4,9% wag.]

- 1-[[2-(2,4-dichlorophenylo) -4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]- metylo] -1H-1,2,4-triazol/propikonazol [zaw. 2,0% wag.]

- [2-(4-fenoksyfenoksy) etylo] węglan etylu/ fenoksykarb [zaw. 0,2% wag.]

ZASTOSOWANIE

FOBOS® NW przeznaczony jest do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego użytkowanego zarówno wewnątrz (np. więźba dachowa, konstrukcje szkieletowe, legary) jak i na zewnątrz obiektów (np. gonty, okładziny z drewna). Może być stosowany przy impregnacji wolnostojących elementów drewnianych (np. parkany, pergole, meble ogrodowe). Zalecany jest do stosowania jako grunt pod środki dekoracyjne (lakiery, lazury).

Drewno zaimpregnowane przed działaniem grzybów oraz owadów za pomocą FOBOSU®NW można dodatkowo uodpornić na działanie ognia do klasy niezapalności poprzez uzupełniającą impregnację FOBOSEM® M-1.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA.

WYKONANIE IMPREGNACJI.

Impregnując tarcicę budowlaną FOBOSEM®NW należy stosować 5% roztwór wodny. W tym celu należy rozcieńczyć 1 litr koncentratu w 19 litrach wody. Impregnację prowadzimy metodą kąpieli, polegającą na całkowitym zanurzeniu poszczególnych elementów drewnianych na okres nie krótszy niż 30 minut.

Zabezpieczenie drewna można również wykonać metodą 1-2 krotnego smarowania pędzlem lub natrysku, zachowując odstęp między kolejnymi naniesieniami nie krótszy niż 4h. Impregnując drewno tymi metodami należy stosować 10% roztwór wodny. W tym celu należy rozcieńczyć 1 litr koncentratu w 9 litrach wody.

Ostateczną ilość koncentratu niezbędną do skutecznego zabezpieczenia drewna należy określić na podstawie powierzchni impregnowanego drewna wyrażonej w m 2 oraz norm zużycia preparatu.

Zabezpieczone drewno chronić przed opadami przez 48 godzin po zabiegu. Po utrwaleniu się impregnatu drewno jest w pełni zabezpieczone i gotowe do użytkowania. FOBOS®NW dostępny jest w wersji bezbarwnej i zielonej. Pod wpływem promieniowania słonecznego drewno może tracić odcień wywołany barwnikiem kontrolnym. Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia kontrolę procesu impregnacji.

Do czyszczenia sprzętu służącego do wykonywania zabiegu należy używać wody.

NORMA ZUŻYCIA PREPARATU

Zalecane zużycie:

Dla drewna wewnątrz obiektów - 1 litr koncentratu na 33 m 2 powierzchni drewna.

Dla drewna na zewnątrz obiektów - 1 litr koncentratu na 25 m 2 powierzchni drewna.

Opakowanie 5 litrów pozwala na skuteczne zabezpieczenie do 165 m 2 drewna.

Zapotrzebowanie na impregnat do drewna należy zawsze określić po wcześniejszym przeliczeniu kubatury drewna wyrażonej w m 3 na powierzchnię wyrażoną w m 2 (tabelę ze współczynnikami przeliczeniowymi można znaleźć na stronie www.dobreimregnaty.pl).

TRWAŁOŚĆ I ZABEZPIECZENIA

Impregnat do drewna, FOBOS®NW głęboko wnika i utrwala się w drewnie do stopnia niewymywalności.

Trwałość zabezpieczenia FOBOSEM® NW równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni drewna powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

Impregnaty do drewna - FOBOS