impregnaty do drewna

Materiały informacyjne

... tu znajdziesz informacje o nowym systemie ochrony przed ogniem i dekoracji drewna FOBOS M-4 oraz TIKKURILA PINJASOL LASUR ...

Więcej ...

Porady

Stosując prewencyjnie impregnaty ochronne uodparniasz drewno na zagrzybienie lub atak owadów. Jednocześnie impregnaty ogniochronne zwiększają bezpieczeństwo pożarowe budynków - impregnacja drewna to podstawa wieloletniego użytkowania…"
"… Niezabezpieczona część bielista drewna w niekorzystnych warunkach staje się łatwą pożywką dla grzybów domowych, powodujących intensywny rozkład. Ubytek suchej masy może wynosić do 50 % po upływie 6 miesięcy - stosuj impregnaty do drewna…"
"… Suszenie komorowe i czterostronne struganie nie uodparniają drewna na niszczące działanie owadów i grzybów domowych. Suszenie eliminuje obecne w drewnie larwy owadów i zarodniki grzybów, jednak nie zabezpiecza przed działaniem nowych czynników - niezbędna jest impregnacja drewna…"
"… Grzyby domowe rozprzestrzeniają się łatwo przez zarodniki i sznury grzybniowe. Porażeniu mogą ulec nie tylko drewniane elementy konstrukcji ale też np. stolarka okienna czy drzwiowa …"
"… W przypadku silnego zagrzybienia jedyną skuteczną metodą postępowania jest wymiana zniszczonych drewnianych elementów konstrukcji na nowe. Należy usunąć źródło zawilgocenia oraz odgrzybić te elementy które były we wstępnym stadium zagrzybienia …"
"… Obecność grzybów pleśniowych jest sygnałem zaistnienia niekorzystnych warunków, które mogą sprzyjać rozwojowi grzybów domowych. Grzyby pleśniowe zasadniczo nie niszczą struktury drewna, natomiast stanowią istotne zagrożenie dla mineralnych tynków, spoin czy farb …"
"… Ocieplony dach o słabej wentylacji stwarza optymalne warunki do rozwoju larwy owadów niszczących strukturę drewna. Zawilgocenie konstrukcji w takich warunkach stwarza również niebezpieczeństwo rozwoju grzybów domowych ..."
"… Owady niszczące drewno są najtrudniejszym do zwalczenia czynnikiem powodującym korozję biologiczną ze względu na dużą mobilność larw odżywiających się miazgą drzewną. Zastosowanie impregnatów do drewna zapewnia 100% śmiertelności larw wylęgających się z jaj złożonych przez owady …"
"… Korniki nie atakują drewna konstrukcyjnego, ponieważ rozwijają się one jedynie pod korą żywych drzew. Głównym zagrożeniem dla drewnianej więźby dachowej jest spuszczel pospolity, który drążąc kanaliki osłabia konstrukcję …"
"… Zabezpieczenie ogniochronne zasadniczo ogranicza wpływ drewna na rozwój pożaru i rozgorzenie. Nasycenie impregnatem przyspiesza zwęglanie drewna – powstaje naturalna izolacja ograniczająca dalsze spalanie …"
"… W przypadku pożaru składniki impregnatów ogniochronnych rozcieńczają palne gazy i odcinają dopływ tlenu. Tym samy powodują samogaśnięcie płomienia po usunięciu źródła ognia …"
"… Normy zużycia impregnatów ochronnych nie są określane przez producentów. Wynikają one bezpośrednio z badań skuteczności środków prowadzonych przez niezależne akredytowane laboratoria …"
"… Podstawowym warunkiem uodpornienia drewna na działanie ognia oraz ochrony przed atakiem grzybów domowych i owadów jest wykonanie impregnacji zgodnie z normami zużycia wynikającymi z instrukcji stosowania …"
"… Intensywność koloru zaimpregnowanej więźby dachowej nie świadczy o jakości wykonanej impregnacji. Z upływem czasu drewno w naturalny sposób traci odcień wywołany barwnikiem kontrolnym, co w żaden sposób nie wpływa na skuteczność ochrony …"
"… Wysolenia na powierzchni drewna zabezpieczonego impregnatem do drewna Fobos M-4 są zjawiskiem naturalnym i są potwierdzeniem jego nasycenia. Dla zachowania odpowiedniej ochrony nie należy ich usuwać …"
"… Każdorazowa obróbka ciesielska drewna wymaga przeprowadzenia dodatkowego zabiegu impregnacji drewna np. poprzez jednokrotne smarowanie lub natrysk …"
"… Jeśli zaimpregnowana konstrukcja drewniana miała długotrwały kontakt z opadami atmosferycznymi przed jej montażem należy wykonać uzupełniającą impregnację np. poprzez jednokrotne smarowanie lub natrysk …"
"… Atest Higieniczny PZH potwierdza możliwość bezpiecznego stosowania impregnatów przy zabezpieczaniu drewnianych elementów w budynkach mieszkalnych. Impregnując drewno zapobiega się jednocześnie rozwojowi chorobotwórczych grzybów i pleśni …"
"… Przed nakładaniem koloryzujących impregnatów dekoracyjnych należy, stosując odpowiedni impregnat ochronny, wstępnie zabezpieczyć powierzchnię drewna przed rozwojem grzybów domowych i owadów …"
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości